WORLD IRANIAN PHOTOCLUB

NEGAREH

GUIDE

طرح اولیه کامییونیتی پروژه

هیئت مدیران:  متشکل از هفت نفر 

اعضا :اعضا کسانی هستند که عضو سایت نگاره بوده –دارای هویت مشخص هستند 

جلسات ذیل مختص اعضا هست و افراد دیگر نمی توانند در آن شرکت کنند –

در هر ماه در هفته اول ماه ابتدا یک موضوع مشخص می شود –در یک جلسه فردی به انتخاب مدیران (متشکل از 7 نفر ) در مورد آن موضوع صحبت می کند و جنبه های مختلف آنرا توضیح می دهد –نیم ساعت –نیم ساعت پرسش و پاسخ توسط اعضا انجام می شود 

بیست روز برای انجام یک پروژه مرتبط با موضوع به اعضا وقت داده می شود –در پایان روز بیستم مهلت ارسال به پایان می رسد و تحت هیچ عنوان ارسال عکس برای آن ماه  وجود  ندارد .تعداد عکس های ارسالی برای هر عضو در مورد موضوع مشخص شده  حداقل 5 و حداکثر 10 عکس است – نام عکاس در طی این دوره مشخص نیست 

در پایان بیست روز هیئت مدیران سه نفر داور مشخص می کند –بهتر است یکی از داوران شخصی باشد که در جلسه معارفه موضوع در مورد موضوع صحبت کرده است –دو نفر دیگر کسانی هستند که تجربه عکاسی در زمینه موضوع را دارند

هیئت داروان در یه روز اول بدون هماهنگی با یکدیگر به مجموعه ها امتیاز می دهد –امتیاز از عدد یک تا ده متغییر است 

مجموعه عکس هایی که سه امتیاز برتر را دارند در یک جلسه هماهنگی بین سه داور روز پنجم به بحث گذاشته میشود و یک مجموعه به عنوان برتر انتخاب می شود 

در جلسه پایان ماه با حضور اعضا –هیئت مدیران و داروان –مجموعه ها مورد بررسی قرار می گیرند و نظرات داوارن اعلام میشود و مجموعه برتر اعلام می گردد 

جلسه پرسش  و پاسخ نیز با داوران برگزار می شود تا اعضا بدانند دلیل انتخاب رد سایر اعضا و برگزیده شدن مجموعه اول چه بوده است .

به مجموعه برتر از محل حق عضویت اعضا یابودی تعلق می گیرد .یک فرد نمی تواند برای  دو دوره متوالی به عنوان فرد برگزیده انتخاب شود

این پیشنهاد اولیه است –اگه موافق بودی شنبه این هفته فقط راجع به طرح در نگاره صحبت شود

Meeting point for
all Iranian
photographers

  • The photos are protected by copyright. any unauthorized copying will be prosecuted.
  • Negareh is a photo community consisting of all Iranian photographers worldwide
  • For all questions and suggestions please contact the following email address: community@negareh.photo
X
error: Content is protected !!