خطوط در تصویر

01.05.2023 - 31.05.2023

 از ابتدای هر ماه میلادی بر اساس عنوان انتخاب شده توسط “نگاره” آغاز می شود و شرکت کنندگان تا اخر همان ماه میلادی فرصت شرکت در این پروژه را دارند

اسامی برگزیده گان در اولین چهارشنبه ماه میلادی بعدی اعلام خواهد شد

DEADLINE

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Tube 0 (0)

F/2

1/50 sec

ISO 800

Focal 6mm 

Mobil photography 

عسلویه 0 (0)

Nikon

F 5.6 exposure 2sec

Iso 100 focal 125 mm اردیبهشت ۱۴۰۲

 

Fisher men 5 (1)

 

Nikon 

F 7.1 iso 2000

Focal 78 mm 

Exposure 1/800 sec 

Caspian sea 

19.05.23

 

 

 

How much did you like the photo?

Click on a Star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 69

No votes so far! Be the first to rate this post.

X
error: Content is protected !! Please register ...