5
(4)

بهار

01.05.2022 - 23.05.2022

 بخش پروژه جمعی

(Community Project)

 از ابتدای هر ماه میلادی بر اساس عنوان انتخاب شده توسط “نگاره” آغاز می شود و شرکت کنندگان تا ۲۳ همان ماه میلادی فرصت شرکت در این پروژه را دارند

اسامی برگزیده گان در اولین چهارشنبه ماه میلادی بعدی اعلام خواهد شد

Insert Photo

How much did you like the photo?

Click on a Star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 4

No votes so far! Be the first to rate this post.

X
error: Content is protected !!